Γνωρίστε την Άννα

Δραστηριοτητες Universal News/Blog/News module

Σεμινάρια Γαστρονομίας

Συμμετοχή ως  πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σε 3 διήμερα  σεμινάρια που διοργάνωσαν το ΑΞΙΚ και η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού και αφορούσαν τη Γαστρονομία.